Projekt „PRAWNICY DLA STRAŻNIKÓW” Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021

1-go października 2021 r.,  Fundacja będzie dziko otrzymała dotacje na realizacje projektu „Prawnicy dla Strażników” – NR 13/I-PRO-2021-37/PIL 2021.

„Inicjatywa pod nazwą ” Prawnicy dla Strażników” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Fundacja Będzie dziko powstała niedawno, ale jest wynikiem działań nieformalnej grupy Społecznych Strażników Drzew w Rzeszowie, która od lat przeciwstawia się bezmyślnym wycinkom drzew w Rzeszowie.

W ramach projektu otrzymamy dofinansowanie na 2 miesiące obsługi prawnej, co pozwoli zwiększyć skuteczność naszych działań i opracować procedury postępowania w przyszłości, na zakup komputera i drukarki.

See all our news