Prawnicy dla Strażników – DZIENNIKI STRAŻNIKA

Poniedziałek – 04.10.2021 r.

Analiza dokumentów ekspertyzy dendrologicznej tyczącej wniosku ustanowienia pomników przyrody w rzeszowskich Olszynkach. Konsultacja prawna w tej sprawie z prawniczką.

 

Wtorek – 05.10.2021 r.

Wyszukiwanie materiałów audio-wizualnych związanych z prezentacją rezystografu, tomografu i naprężeniowego badania statyki drzew na Piknik Naukowy EKSPLORACJE.

Przygotowanie do spotkania z wiceprezydentem Urbanikiem w sprawie Zespołu do Spraw Drzew. Przeanalizowanie dokumentów (zarządzenie, regulamin organizacyjny) powołania podobnego zespołu w Krakowie i Wrocławiu. https://bip.um.wroc.pl/artykul/613/21227/wroclawska-rada-ds-ekologii-i-zieleni

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=77606

 

 

Środa – 06.10.2021 r.

Spotkanie u wiceprezydenta Urbanika w sprawie zespołu ds. drzew, zakończone akceptacja pomysłu. Omówienie z prawniczką ewentualnych działań w zakresie zespołu.

Analiza dokumentów spraw: SR-III.6131.2.386.2021, SR-III.6131.2.388.2021, SR-III.2.285.2021.

 

Czwartek – 07.10.2021 r.

Analiza dokumentów wniosku i postepowania administracyjnego pomnika przyrody (dąb) w parku na ul. Rycerskiej w Rzeszowie sprawa: SR-6120.25.2018 z racji odroczenia 29.11.2019 r., postępowania w związku z nieuregulowanymi sprawami własnościowymi, które aktualnie są już uregulowane i można wznowić procedurę, którą urząd nie wznawia. Spotkanie w Wydziale Ochrony Środowiska z Panią Kozicką w sprawie wycinki drzew na ul. Dominikańskiej. Przygotowanie z prawniczką pisma uzupełniającego wniosek o włącznie Strażników Drzew (Fundacja Będzie dziko) w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym.

 

Piątek – 08.10.2021 r.

Przygotowanie pikiety informacyjno-demonstracyjnej w sprawie drzew na ul. Dominikańskiej. Konsultacje z mieszkańcami co do formy, miejsca i czasu pikiety.

Analiza dokumentów spraw: SR-III.6131.2.387.2021, SR-III.6131.2.383.2021.

 

Poniedziałek – 11.10.2021 r.

Odebranie decyzji w Wydziale Ochrony Środowiska dopuszczającej nas w sprawie wycinki drzew na ul. Dominikańskiej jako strony w sprawie. Przygotowanie zażalenia na decyzję zezwalającą na wycinkę drzew przy ul. Dominikańskiej. Ustalenie spotkania z wiceprezydentem Panią Kazimierczak w sprawie zespołu ds. drzew.

 

Wtorek – 12.10.2021 r.

 

Rozklejenie plakatów w okolicy pikiety na ul. Dominikańskiej. Przygotowanie i promocja wydarzenia informującego o pikiecie. Zgłoszenie zgromadzenia publicznego na 14.10.2021 r. o godz. 19:00. Oględziny drzewa dębu czerwonego na ul. Lubelskiej 13A, dokonanie pomiarów, klasyfikacji rodzajowej drzewa i wykonanie dokumentacji fotograficznej w celu zgłoszenia drzewa jako pomnik przyrody. Ustalanie zasad współpracy przy organizowaniu Zespołu ds. drzew z Stowarzyszeniem Ekoskop w rozmowie telefonicznej.

 

Środa – 13.10.2021 r.

 

Spotkanie w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego odnośnie kierunków planistycznych w zakresie zieleni miejskiej.

Rozmowy w Departamencie Ochrony środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego o możliwościach współpracy w ramach zespołu ds. drzew. Analiza kolejnych spraw: SR-III.6131.2.389.2021, SR-III.6131.2.392.2021, SR-III.6131.2.391.2021.

 

 

 

 

Czwartek – 14.10.2021 r.

 

Pikieta z udziałem mieszkańców w sprawie planowanej wycinki drzew na skwerku zieleni przy ul. Dominikańskiej. Relacje medialne z wydarzenia.

Interwencja przy pomniku przyrody ul. Magórska w związku z pracami ziemnymi w obrębie bryły korzeniowej drzewa. (zgłoszenie mieszkanki ul. Magórskiej) Sprawa zgłoszona do Straży Miejskiej.

 

Piątek – 15.10.2021 r.

 

Konsultacje prawne w zakresie zespołu ds. drzew w odniesieniu do ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz kodeksu postepowania administracyjnego.

Analiza prawna sytuacji wykroczenia w przypadku pomnika przyrody na ul. Magórskiej.

Oględziny drzew na osiedlu Andersa ul. Spiechowicza 6 z inspektorami Departamentu Ochrony Środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

Sobota – 16.10.2021 r.

 

Interwencja przy nielegalnej w naszej ocenie wycince drzew przez dewelopera na ul. Dominikańskiej. Wezwanie Policji, posła, radnych, dyrektorki Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Rzeszowie, poinformowaniu Prezydenta, relacjach mediów lokanych łącznie z TVP Rzeszów, nie udało się zapobiec wycince, przy bierności Policji. Prezydent zapowiedział poniedziałkowe posiedzenie z prawnikami w tej sprawie i wyciagnięcie konsekwencji wobec dewelopera.

 

Poniedziałek – 18.10.2021 r.

 

Spotkanie z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie i rozmowa o możliwości współpracy w zakresie konsultowania inwestycji drogowych i pielęgnacji przydrożnych drzew w pasie drogowym. Rozpoczęliśmy współpracę w zakresie wdrażania standardów dotyczących drzew wypracowanych przez Fundację Ekorozwoju i konsultację w sprawie wykonania prac drogowy przy okazałym dębie przy ul. Fredry (dokumentacja budowlana i techniczna oraz mapki z układem drogowym w mailu z dnia dzisiejszego).

 

Wizyta w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszów w celu omówienia wykroczenia przy pracach ziemnych na ul. Magórskiej przy pomniku przyrody. Dodatkowo zgłosiłem pisemnie możliwość popełnienia przestępstwa.

 

Spotkanie z Prezydentem Rzeszowa Konradem Fiołkiem w sprawie Zespołu ds. drzew w celu omówienia zasad i harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia.

 

Wtorek – 19.10.2021 r.

 

Przygotowanie treści informacji o konkursie poetyckim na haiku o drzewach oraz konkursu na fotografii okazałych drzew w Rzeszowie.

 

Analiza dokumentów spraw: SR-III.6131.2.381.2021, SR-III.6131.2.382.

 

Środa – 20.10.2021 r.

 

Zgłoszenie telefoniczne od mieszkańca Rzeszowa w sprawie potrzeby wsparcia grupy mieszkańców chcących ustanowić pomnik przyrody z drzewa rosnącego w ich okolicy. Poprosiłem o przesłanie bliższych danych o lokalizacji drzewa i gatunku.

 

Opublikowanie wydarzenia o konkursie tematycznym o drzewach na fb Strażników Drzew.

 

Czwartek – 21.10.2021 r.

 

Zgłoszenie telefoniczne mieszkańca os. Andersa o niepokojącym go wykopywaniu nasadzonych wcześniej sadzonek drzew i nasadzaniu nowych. Interweniowałem w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszów i Administracji MZBM i okazało się, że firma odpowiedzialna za nasadzenia, wykonała je niezgodnie z wytycznymi. Posadzili za małe sadzonki i aktualnie wymieniali na większe.

 

Piątek – 22.10.2021 r.

 

Po zgłoszeniu mieszkanki, która wnioskowała by zasadzić okazalsze drzew typu dąb, lipa, platan wyjaśniałem sprawę nasadzenia na Rynku rzeszowskim akacji w miejsce wcześniej wyłamanej przez wiatr. Chodziło o to, że w to miejsce nie można by posadzić bardziej okazałe drzewa o rozłożystej pięknej koronie, bo warunki przestrzenno –urbanistyczne na to pozwalają. Jak dowiedziałem się w Kancelarii Prezydenta decyzja tego nasadzenia uwarunkowana była przez Konserwatora Zabytków, który nie zezwolił na inny gatunek drzewa ponad to które było czyli akację.

 

Poniedziałek – 25.10.2021 r.

 

Przygotowywanie z lokalną telewizją TVP Rzeszów z udziałem mieszkańców, materiału filmowego w sprawie wycinki drzew na ul. Dominikanskiej. Program zostanie wyemitowany w czwartek 28.11.2021 r o godzinie 19:00 w TVP Rzeszów.

 

Wtorek – 26.10.2021 r.

 

Udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa w Urban Labie Rzeszów w sprawie założeń planistycznych co do zieleni w mieście w ramach opracowywanego studium zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.

 

 

 

Środa – 27.10.2021 r.

 

Monitorowanie wniosków o wycinkę na Ekoportalu i BIP-ie, wyłonienie jednej sprawy w której złożyłem wniosek o udostępnienie dokumentacji w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Rzeszowie sygnatura sprawy: SR-III.6131.208.2021 o wycięcie 21 drzew w rejonie rzeki Wisłok.

 

Czwartek – 28.10.2021 r.

 

Udział w konferencji prasowej Prezydenta Miasta Pana Konrada Fiołka, dotyczącej nasadzeń i akcji: „Rzeszów sadzi”, gdzie w ramach trzech spacerów z Prezydentem w najbliższym czasie (listopad) dobędą się wizje lokalne w rożnych częściach miasta wskazujące możliwość nasadzeń w danej lokalizacji z udziałem mieszkańców. Jako Strażnicy Drzew zostaliśmy zaproszeni do tych spacerów.

 

Miesiąc październik w statystykach:

 

Ilość zgłoszeń od mieszkańców w ciągu miesiąca: 5

z czego zgłoszenia:

– wycinka – 2

– okaleczenie drzewa – 1

– inne (np. nasadzenia, pomniki przyrody) – 2

 

Inicjatywy własne strażnika: 8

 

Udzielone informacje i porady: 4

 

 

 

Wtorek – 02.11.2021 r.

 

Zgłoszenie od mieszkańca ul. Ćwiklińskiej (współpracujemy z tym Panem) w sprawie niepokojących go zamiarów sprzedaży deweloperowi działki na której rośnie okazały dąb, kandydat na pomnik przyrody. Postanowiliśmy po raz trzeci złożyć wniosek o ustanowienie tego drzewa pomnikiem przyrody.

Udzielenie informacji telefonicznej Pani z okolic Niebylca w sprawie procedur związanych z wycinką i możliwości interwencji.

Udział w spotkaniu Rzeszowskie Forum Zieleni w ramach konsultacji opracowywania Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszów.

 

Środa – 03.11.2021 r.

 

Oględziny drzew przeznaczonych przez Miejski Zarząd Zieleni do wnioskowania o wycinkę.

Wykaz drzew w mailach na pocztę fundacji 29.10.2021 r.

Spotkanie z wiceprezydentem Panią Kazimierczak i Dyrektorką Wydziału Ochrony Środowiska Panią Wojnowską w sprawie zespołu ds. drzew. Omawiano potencjalny zakres prac zespołu i cele działań. Powołanie zespołu jest kwestią wydania przez Prezydenta odpowiedniego zarządzenia na które już się zdecydował.

Analiza dokumentów spraw: SR-III.6131.2.435.2021, SR-III.6131.2.436.2021, SR-III.6131.2.438.2021, SR-III.6131.2.437.2021.

 

Czwartek – 04.11.2021 r.

 

Zgłoszenie przez mieszkankę na Messengerze Strażników informacji o planowanej wycince trzech drzew w okolicach ul. Granicznej. Aktualnie sprawa jest na etapie konsultowania z mieszkańcami, wnioskodawcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. Powodem wycinki jest zacienianie i pylenie lipy, co wnioskował mieszkaniec cierpiący na alergię i mieszkający w pobliżu drzew. Mamy deklarację ze strony inspektorów Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, że tego typu powody nie będą skutkowały zgodą na wycinkę. Nie mniej sprawę będziemy monitorować, chcąc sprawdzić, czy zapewnienia są realizowane.

 

Odbyło się spotkanie w Miejskim Zarządzie Zieleni celem skonsultowania planów wycinki co do 9 drzew(przesłanych mailem z 29.10.2021 r.. Wnioskowaliśmy zbadanie statyki drzew metodą obciążeniową dębu w Rezerwacie „Lisia Góra” i lipy ul. Sienkiewicza, sugerowaliśmy zrezygnowanie z wycinki lipy (świadka) na ul. Błękitne Wzgórza. Nasz sugestie mają być rozważone.

 

Piątek – 05.11.2021 r.

 

Terenowy przegląd drzew w okolicach ul. Marszałkowskiej. Rozmowy z mieszkańcami. Ogłowione drzewa w okolicy ul. Klonowej 15 będą zgłoszone jak nadużycie ustawy o ochronie przyrody.

 

Analiza dokumentacji spraw: SR-III.6131.2.439.2021, SR-III.6131.2.440.2021, SR-III.6131.2.441.2021.

 

Poniedziałek – 08.11.2021 r.

 

Przegląd terenu Śródmieścia w Rzeszowie pod kontem możliwości nasadzeń drzew na działkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Zieleni i pasach drogowych podlegających Miejskiemu Zarządowi Dróg w Rzeszowie. Doprecyzowane ostało pięć działek z możliwością nasadzeń. Zgłoszone zostaną zarządcom do weryfikacji.

 

Analiza dokumentacji spraw: SR-III.6131.2.442.2021, SR-III.6131.2.443.2021, SR-III.6131.2.444.2021.

 

 

Wtorek – 09.11.2021 r.

 

Spotkanie z radnym – przewodniczącym komisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Panem Jerzym Jęczmienionką w sprawie możliwości współpracy Rady Miasta i Urzędu Miasta w Rzeszowie z Fundacją Będzie dziko w kontekście planowanego zespołu ds. drzew przy Urzędzie Miasta Rzeszów.

 

Środa – 10.11.2021 r.

 

Przegląd Parku na ul. Miłocińskiej, po sygnałach mieszkańców o zakończonych pracach ziemnych związanych z umieszczeniem oświetlenia. Dokumentacja fotograficzna z przeglądu.

 

Piątek – 12.11.2021 r.

 

Spotkanie z radnym Danielem Kunyszem – przewodniczącym komisji ds. ochrony środowiska. Omówiona została problematyka inspekcji związanej z ochroną drzew w czasie inwestycji. Zapoznałem radnego z posiadaną dokumentacją fotograficzną z inwestycji w Rzeszowie, omówiłem problematykę i wskazałem możliwości zapobiegawcze w postaci nadzoru nad pracami budowlanymi.

 

Analiza dokumentacji spraw: SR-III.6131.2.446.2021, SR-III.6131.2.449.

 

Poniedziałek – 15.11.2021 r.

 

Analiza dokumentów zgłoszonej przez mieszkankę sprawy wycinki drzew na Wisłokiem w okolicach ul. Kwiatkowskiego i Grabskiego, przy ścieżce rowerowej nr sprawy SR-III.6131.208.2021. Zawnioskowane zostało udostępnienie dokumentów i wykonana został ich fotokopia. Powodem planowanej wycinki 21 drzew jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą. Podobnie jak w wielu innych tego typu przypadkach przy otrzymaniu zgody na budowę drzewa zostaną wycięte i nie widzimy tu możliwości prawnych, ani alternatywnych rozwiązań.

 

Wtorek -16.11.2021 r.

 

Przegląd wniosków o zgody na wycinkę umieszczonych na Ekoportalu i BIP-je. Spisanie ich w formie tabelki z określeniem ilości planowanych do wycinki drzew, wnioskodawcy, lokalizacji, numeru sprawy.

 

Zgłoszenie przez mieszkańca ul. Batorego prac geodezyjnych przy okazałym dębie  na ul. Fredry.

 

Środa – 17.11.2011 r.

 

Przygotowanie do Festiwalu inicjatyw oddolnych organizowanych przez Urząd Miasta.

 

Zgłoszenie przez właścicielkę dęba – pomnika przyrody z ul. Magórskiej zaplanowanych na jutro oględzinami drzewa w związku z przeprowadzonymi niedawno pracami z zgrożeniem ryły korzeniowej drzewa.

 

Analiza dokumentów spraw: SR-III.6131.2.447.2021, SR-III.6131.2.459.2021, SR-III.6131.2.454.2021.

 

Czwartek – 18.11.2021 r.

 

Golędziny pomnika przyrody na ul. Magórskiej, wspólnie z inspektorami miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Stwierdzono rażące zaniedbanie ze strony projektanta przyłączu wodnego, który poprowadził instalację w odległości 2,5 metra od pnia drzewa nie zachowując wystarczającej staranności technologicznej, ani nie uzyskując stosownych zgód wynikających z przepisów prawa o ochronie przyrody.

 

Przygotowanie materiałów, banerów do heppeningu „Nie dla smogu w Rzeszowie” organizowanego przez Stowarzyszenie Ekoskop, a na które nas zaproszono.

 

Piątek – 19.11.2021 r.

 

Udział w heppeninku  na rzeszowskim Rynku „Nie dla smogu w Rzeszowie” na zaproszenie Stowarzyszenia EKOSKOP z udziałem prezydenta miasta Rzeszów, Dyrektor miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska, młodzieży szkolnej i mediów.

 

Zgłoszenie od mieszkańców ul. Ziemowita i Fiołkowej 15, niepokojącej ich sytuacji z drzewami. Miejski Zarząd Zieleni nasadził kilkanaście lat temu drzewka bardzo gęsto, tak gęsto, że aktualnie się zrastają. Ponoć w planach miało być ich przesadzenie, ale chyba o tym zapomniano. Zapytują co mają zrobić. Należy się wybrać i ocenić sytuacje w terenie, co też obiecałem.

 

Sobota – 20.11.2021 r.

 

Udział w Festiwalu inicjatyw oddolnych na hali ROSiR w Rzeszowie z przygotowanym stoiskiem z materiałami edukacyjnymi, prezentacją multimedialną o działalności Strażników Drzew oraz banerami propagującym ochronę przyrody.

 

Poniedziałek – 22.11.2021 r.

 

Złożenie pisma o podejrzeniu naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody poprzez redukcję korony drzewa przy ul. Podwisłocze 22A w stopniu przekraczającym 30% naturalnego pokroju korony jaką by drzewo uzyskało w aktualnym wieku.

 

Zawnioskowanie udostępnienia spraw, którymi chcieliśmy się bliżej zająć:

SR-III.6131.229.2021, SR-III.6131.230.2021, SR-III.6131.226.2021, SR-III.6131.216.2021, SR-III.6131.218.2021, SR-III.6131.214.2021, SR-III.6131.185.2021, SR-III.6131.172.2021, SR-III.6131.171.2021 SR-III.6131.211.2021, SR-III.6131.194.2021, SR-III.6131.169.2021, SR-III.6131.156.2021, SR-III.6131.254.2021, SR-III.6131.197.2021, SR-III.6131.238.2021, SR-III.6131.233.2021,SR-III.6131.140.2021, SR-III.6131.131.2021

 

Wykonanie fotokopii w Wydziale Ochrony Środowiska dokumentów dotyczących zgłoszeń drzew do wycięcia z terenów prywatnych przez osoby fizyczne nie w celach prowadzenia działalności gospodarczej.