Aktualne sprawy

Konsultacje są, jakby ich nie było…

Nowe Miasto – wycinki

Art.  83. punkt 4.  Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Nowe Miasto – wycinki

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną –  bezpośrednio lub pośrednio –  skutki proponowanych przez administrację działań.

Tyle teorii. Praktyka w naszym mieście pokazuje, że instytucje władzy nie są przygotowane do należytego przeprowadzenia tego procesu, a niestety mieszkańcy też mają w tym swój wkład.

Przykładem może być sytuacja z osiedla Andersa przy inwestycji rewitalizacji podwórek, a teraz bieżącym jest sytuacja z osiedla „Nowe Miasto”.

Nowe Miasto – wycinki

Złożyliśmy oficjalne pismo do Administracji Osiedla „Nowe Miasto” o udostępnienie dokumentacji związanej z planowaną wycinką drzew, a szczególnie zestawienia i opisu drzew oraz ich lokalizacji w odniesieniu do przebiegu nowej sieci i istniejących budynków, w odpowiedzi otrzymaliśmy pismo informujące, że całość dokumentacji znajduje się w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Rzeszowie i tam możemy wnioskować o interesujące nas dokumenty, co niezwłocznie zrobiliśmy i czekamy na odpowiedz.

Rodzi się zatem pytanie w jaki sposób mieszkańcy osiedla po wywieszeniu ogłoszeń przez administrację w dniu 20 listopada 2020 r. z informacją, że można się zapoznać w jej siedzibie ze „szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłosić swoje uwagi ” w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, mogli się odnieść skoro nie było do czego. Informacje, którymi dysponowała Administracja Osiedla „Nowe Miasto” były tak szczątkowe, że nie pozwalały wyrobić sobie żadnego stanowiska w sprawie inwestycji. Inną sprawą jest na ile został spełniony wymóg cytowanego na początku artykułu ustawy o ochronie przyrody i czy nie wypełnienie go, nie blokuje wszczynania dalszego postępowania administracyjnego. Nosimy się z zamiarem skierowania pisma do Urzędu Miasta Rzeszowa o wyjaśnienie tych okoliczności. A o sprawie będziemy jeszcze informować.

Pod koniec trzydziestodniowego terminu reakcji na ogłoszenie spółdzielni Społeczni Strażnicy Drzew postanowili w formie plakatów umieszczonych na osiedlu zaktywizować mieszkańców w zorientowaniu się w tej kuriozalnej sytuacji. Co mamy nadzieję w jakimś stopniu mogło się udać i może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy.

Nowe Miasto – wycinki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *