Aktualne sprawy

Baranówka (os. Andersa) – zielona barykada w mieście.

W związku z obroną zieleni miejskiej o mieszkańcach rzeszowskiego os. Andersa zrobiło się głośno w 2013 r., kiedy chciano na terenie Parku Sybiraków wybudować aquapark. Mobilizacja i determinacja mieszkańców doprowadziły do wycofania inwestycji i park ocalał.

Z podobną determinacją mieszkańcy tegoż osiedla przeciwstawili się przy okazji planów rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowej, gdzie w planach inwestycyjnych była przewidziana znaczna wycinka drzew. Mieszkańcy skontaktowali się z Społecznymi Strażnikami Drzew w Rzeszowie, po tym jak zauważyli, że na wielu rosnących drzewach pojawiły się numery, które jak się okazało świadczą o przeznaczeniu do wycinki.

W imieniu mieszkańców Strażnicy dotarli do dokumentacji przetargowej, na bazie której mogli w dwóch spotkaniach konsultacyjnych poinformować mieszkańców jakie są plany inwestycyjne. Uruchomiona została petycja protestacyjna, odbyło się spotkanie z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta i na dobre rozgorzał konflikt i negocjacje. Osiedle zostało podzielone na kilka stref zadaniowych tej inwestycji, a najbardziej istotne dla zachowania rosnących drzew okazały się cztery zadani: 2.1 – (ul. Spiechowicza 3,5,7,9,11,13,15),

2.2 – (ul. Spiechowicza 4,6,8), 2.3 – (ul. Broniewskiego 3,5,9,11,13,15,17,19,21,23), 2.4 – (ul. Broniewskiego 24,26,28a,32), gdzie w sumie do wycinki przeznaczonych zostało 59 drzew.

O sporze pisały lokalne media, w których mieszkańcy akcentowali, że nie byli informowani o planowanych zmianach w ich otoczeniu i nikt nie konsultował z nimi planów inwestycyjnych. Odbyło się już cztery niełatwe spotkania mieszkańców, Strażników Drzew i miejskiego Wydziału Inwestycji, spotkanie w Departamencie Ochrony Środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, który jest kompetentny w tej sytuacji co do wydania decyzji zezwalającej na wycinkę. Sami mieszkańcy spotykali się ze Strażnikami Drzew około siedem razy i choć sporo udało się osiągnąć jeśli chodzi o zadanie 2.3 i 2.4., to nadal negocjacje toczą się co do zadań 2.1 i 2.2. W przypadku zadania 2.2. Społeczni Strażnicy Drzew, którzy powołali Fundację Będzie Dziko, dla formalizacji działań, dzięki fundacji zostali włączeni w charakterze strony w sprawę, co znacznie ułatwia dostęp do dokumentów i daje możliwość zaskarżania niekorzystnych decyzji. W przypadku zadania 2.1. zostały złożone dokumenty o włączenie Fundacji Będzie Dziko w charakterze strony i czekamy na decyzję. Spór trwa od czerwca 2020 r., mamy nadzieję, że początek 2021 r, przyniesie jego zakończenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *