Aktualne sprawy

Projekt Społecznych Strażników Drzew w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim

Kategoria I nr projektu 4


Zazieleńmy Rzeszów!

Zasadzenie 100 drzew na każdym osiedlu.

Już niedługo będzie można głosować w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Będziecie mogli wybrać nasz projekt na zasadzenie drzew w Rzeszowie.

CEL PROJEKTU


Projekt ma na celu nasadzenie na każdym osiedlu Rzeszowa 100 drzew, czyli w sumie dałoby to liczbę 3200 nowych roślin w mieście. Miejscami realizacji byłyby wszelkiego typu nieużytki, trawniki, klomby, ale też parki i inne tereny zieleni. O miejscach nasadzeń będą decydować Rady Osiedli Rzeszowa w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy mogliby składać swoje propozycje miejsc Radom Osiedli i dodatkowo uczestniczyć w nasadzeniach. To pozwoli zmniejszyć koszty związane z realizacją, a z drugiej strony pozwoli zintegrować mieszkańców. Dzieci miałyby okazję do żywej edukacji przyrodniczej.
Zabudowa miasta staje się coraz bardziej zwarta, nie zawsze pamięta się o zapewnieniu odpowiedniej ilości roślinności względem miejskich zabudowań. Z roku na rok obserwujemy zmniejszanie liczby drzew na terenie miasta, co negatywnie wpływa na komfort życia mieszkańców. Drzewa dają nam cień, redukują hałas, absorbują zanieczyszczenia i dają życiodajny tlen. Głosowanie przeprowadza się w formie:
1. elektronicznej: za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl;2. papierowej: za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *