Wzory pism urzędowych

 

 1. Sprzeciw zbiorowy w sprawie wycinki drzew do Spółdzielni Mieszkaniowej

 2. Sprzeciw indywidualny w sprawie wycinki drzew do Spółdzielni Mieszkaniowej

 3. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  (miasto,gmina)

 4. Wniosek o informację, czy jest się stroną w sprawie

 5. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  (miasto,gmina)

 6. Zgłoszenie uwag do protokołu oględzin drzew

 7. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  (miasto,gmina)

 8. Zażalenie do SKO

 9. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (miasto)

 10. Wniosek u udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (Urząd Marszałkowski)

 11. Sprzeciw  Zbiorowy w sprawie wycinki w szkole (Urząd  Marszałkowski)

 12. Sprzeciw indywidualny w sprawie wycinki w szkole (UrządMarszałkowski)

 13. Wniosek u udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (Urząd Marszałkowski)

 14. Uwagi do oględzin (Urząd Marszałkowski)

 15. Wniosek u udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (Urząd Marszałkowski)

 16. Zażalenie do SKO

 17. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (Urząd Marszałkowski)

 18. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  (miasto,gmina)

 19. Sprzeciw zbiorowy w sprawie wycinki drzew (miasto,gmina)

 20. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  (miasto,gmina)

 21. Uwagi do oględzin

 22. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  (miasto,gmina)

 23. Zażalenie do SKO  (miasto)

 24. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (miasto)

 25. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  (miasto,gmina)

 26. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (dow. urząd lub instytucja publiczna)

   

 27. Zgłoszenie nadmiernego przycięcia korony drzewa,

   

 28. Zgłoszenie uszkodzenia korzeni drzewa