Nowy laptop

Posted Leave a commentPosted in Prawnicy dla Strażników

Kupiono w ramach inicjatywy „Prawnicy dla Strażników”, realizowanej w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Nowa drukarka!

Posted Leave a commentPosted in Prawnicy dla Strażników

Kupiono w ramach inicjatywy „Prawnicy dla Strażników”, realizowanej w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Mamy prawnika!

Posted Leave a commentPosted in Prawnicy dla Strażników

Podpisaliśmy umowa na obsługę prawna Fundacji, szczególnie w działaniach interwencyjnych Strażników drzew, na dwa miesiące. Przez ten czas chcemy nadgonić kilka bieżących spraw oraz opracować procedury postępowania w typowych przypadkach, z jakimi mamy do czynienia.  Jest to możliwe dzięki realizacji inicjatywy „Prawnicy dla Strażników, która  jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego […]