Nowy laptop

Posted Leave a commentPosted in Prawnicy dla Strażników

Kupiono w ramach inicjatywy „Prawnicy dla Strażników”, realizowanej w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Nowa drukarka!

Posted Leave a commentPosted in Prawnicy dla Strażników

Kupiono w ramach inicjatywy „Prawnicy dla Strażników”, realizowanej w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Mamy prawnika!

Posted Leave a commentPosted in Prawnicy dla Strażników

Podpisaliśmy umowa na obsługę prawna Fundacji, szczególnie w działaniach interwencyjnych Strażników drzew, na dwa miesiące. Przez ten czas chcemy nadgonić kilka bieżących spraw oraz opracować procedury postępowania w typowych przypadkach, z jakimi mamy do czynienia.  Jest to możliwe dzięki realizacji inicjatywy „Prawnicy dla Strażników, która  jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego […]

Lasy okoliczne

Posted Leave a commentPosted in Aktualne sprawy

Coraz częściej na portalach internetowych pojawiają się wpisy o trzebieniu podrzeszowskich lasów, ludzie wybierający się na wycieczkę do lasu z rozpaczą stwierdzają, że ich ulubionego lasu już nie ma, że pozostały tylko odziomki po ściętych drzewach, porozrzucane gałęzie, albo przeorany teren. Od strony jezdni wszystko wygląda jak dawniej, ale po wejściu w głąb lasu odkrywamy […]

Rajska Warszawska

Posted Leave a commentPosted in Aktualne sprawy

Znacie te ulicę? O tej porze roku szpaler rajskich jabłoni zamienia się w różowy obłok. Japończycy mają Święto Kwitnącej Wiśni, lub Festiwal Kwitnącej Śliwy,  a Rzeszów ma Dni Rajskich Jabłoni. Spójrzcie na zdjęcia, wybierzcie się na przejażdżkę rowerem wzdłuż ulicy Warszawskiej  za skrzyżowaniem z Krogulskiego.  Zapamiętajcie ten widok, bo wkrótce go może nie być. Miasto […]

Co oznacza taki kołek?

Posted Leave a commentPosted in Aktualne sprawy

Mieszkańcy Nowego Miasta na pewno zadają sobie takie pytanie widząc szereg kolorowych kołków wbitych w ziemię w obrębie trawników. W tym wypadku chodzi o przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej, czyli krótko mówiąc wymianę rur. Stare rury doprowadzające ciepłą wodę mają już swoje lata i pora je wymienić na nowsze, to wiąże się z rozkopaniem ziemi, […]

Jak urzędnicy nie dopuszczają mieszkańców do współdecydowania

Posted Leave a commentPosted in Aktualne sprawy

Historia starań rzeszowskich Społecznych Strażników Drzew o udział w decydowaniu w sprawach dotyczących drzew w mieście. 1. W styczniu  2017 roku został złożony  u Prezydenta Miasta wniosek o utworzenie grupy roboczej do spraw ochrony drzew, składającej się z pracowników Urzędu Miasta i z przedstawicieli społecznych (np. z organizacji pozarządowych). Grupa taka miałaby charakter doradczy, pomocowy, […]

Konsultacje są, jakby ich nie było…

Posted Leave a commentPosted in Aktualne sprawy

Art.  83. punkt 4.  Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin […]

Cięcia, cięcia…Rzeszów, stolica betonu!

Posted Leave a commentPosted in Aktualne sprawy

Najnowsze wnioski o wycinkę: Spółdzielnia „Nowe Miasto” idzie za „ciosem” i piłuje dalej: -Wniosek o usunięcie 4 drzew na działce nr 1072/176 w obrębie 208 ul. Podwisłocze 38 A. – SR-III.6131.296.2020 -Wniosek o usunięcie 3 drzew na działce nr 1717/15 w obrębie 208 SR-III.6131.297.2020ul. Podwisłocze 2-4. Nawet ogródki działkowe tną: -Wniosek o usunięcie 10 drzew […]